Co nabízíme:

 • preventivní gynekologické prohlídky zaměřené především na vyhledávání předrakovinových stádií hrdla děložního
 • kolposkopické vyšetření děložního čípku
 • očkování proti rakovině děložního čípku
 • léčení akutních či chronických gynekologických onemocnění
 • antikoncepční poradenství, včetně možnosti vyšetření trombofilních mutací (vrozená dispozice pro vznik trombózy, embolie, cévní mozkové příhody, event. srdečního infarktu)
 • zavedení antikoncepčních nitroděložních tělísek hormonálních i nehormonálních
 • možnost zasílání tzv. elektronického receptu uživatelkám pravidelné dlouhodobé medikace a antikoncepce
 • vyšetření prsů, včetně možnosti vyšetření genů BRCA 1, 2 (vrozená dispozice pro rozvoj rakoviny prsní žlázy)
 • standardní i nadstandardní prenatální péči (péči o těhotné), včetně možnosti konzultace elektronickou poštou, event. zajištění vlastního porodníka a porodní asistentky k porodu
 • laktační poradenství
 • screening Downova syndromu v 1. i 2. trimestru s možností integrace (sloučení) výsledků obou testů
 • komplexní ultrazvukovou diagnostiku s možností fotodokumentace
 • konzultace a léčba v oblasti klimakteria (přechodu),
 • řešení problematiky úniku moči
 • vyšetření a léčba postmenopauzální osteoporózy
 • konzultace, vyšetření a event. léčba neplodnosti
 • používání gynekologických pomůcek na jedno použití (vyšetřovací zrcadla, cytobrushe, atd.)
 • prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí testu na okultní (skryté) krvácení ze stolice (TOKS)
 • objednání na předem určený čas s minimální čekací dobou