Co nabízíme:

  • preventivní gynekologické prohlídky zaměřené především na vyhledávání předrakovinových stádií hrdla děložního - klasický stěr na onkologickou cytologii hrazený zdravotní pojišťovnou, ale také možnost vyšetření LBC (Liquid Base Cytology) v režimu symoplátce
  • kolposkopické vyšetření děložního čípku
  • očkování proti rakovině děložního čípku
  • léčení akutních či chronických gynekologických onemocnění
  • antikoncepční poradenství, včetně možnosti vyšetření trombofilních mutací (vrozená dispozice pro vznik trombózy, embolie, cévní mozkové příhody, event. srdečního infarktu)
  • zavedení antikoncepčních nitroděložních tělísek hormonálních i nehormonálních
  • možnost zasílání tzv. elektronického receptu uživatelkám pravidelné dlouhodobé medikace a antikoncepce
  • vyšetření prsů, včetně možnosti vyšetření genů BRCA 1, 2 (vrozená dispozice pro rozvoj rakoviny prsní žlázy)
  • standardní i nadstandardní prenatální péči o těhotné, včetně možnosti konzultace elektronickou poštou, event. zajištění vlastního porodníka a porodní asistentky k porodu
  • laktační poradenství
  • screening Downova syndromu v 1. i 2. trimestru s možností integrace (sloučení) výsledků obou testů
  • komplexní ultrazvukovou diagnostiku s možností fotodokumentace
  • konzultace a léčba v oblasti klimakteria (přechodu),
  • řešení problematiky úniku moči
  • vyšetření a léčba postmenopauzální osteoporózy
  • konzultace, vyšetření a event. léčba neplodnosti
  • používání gynekologických pomůcek na jedno použití (vyšetřovací zrcadla, cytobrushe, atd.)
  • objednání na předem určený čas s minimální čekací dobou